Drevo

Najčastejšie typy drevených materiálov, na ktoré sa značí a kóduje, sú lakované drevo, ďalej drevo podľa tvrdosti buk, dub, smrek, OSB alebo preglejka. Charakteristické vlastnosti jednotlivých typov materiálov sú ich savosť či nesavosť (podľa povrchovej úpravy) pre účely ink jet technológie značenia a ďalej tvrdosť, ktorá je významná pre značenie laserom.


Aké sú najpoužívanejšie technológie pri značení na drevené materiály

 • Kontinuálny ink jet (CIJ) – s obstaraním tejto technológie sa spájajú výhody v podobe nízkych obstarávacích nákladov a jednoduchej tlače. Ink jet technológia ponúka dobrý kontrast kódu a priľnavosť na povrch
 • Laser – výhody tejto technológie spočívajú v trvanlivosti kódu a vypálených znakov do dreva. Jeho použitie je vhodné hlavne u tvrdého dreva alebo mäkkého v závislosti na povrchovej úprave
 • Aplikácia etikiet – nespornou výhodou je 100% čitateľnosť kódovaných správ, etikety je možné aplikovať len s vhodným typom lepidla a povrchovej úpravy dreva, v opačnom prípade hrozí ich samovoľné odlepovanie
   

V akom odvetví sa značenie na drevené materiály využíva najčastejšie

 • Drevársky
 • Spracovanie OSB a preglejky
 • Rámové použitie na obrazy
 • Balenie do drevených krabíc
 • Euro palety
 • Výroba okien
   

Najčastejšie problémy pri značení na drevené materiály

 • Pri použití laseru je riziko zvýšenej horľavosti materiálu
 • Oter atramentu pri použití ink jet technológie na lakovaný povrch
 • Pri spracovaní dreva vzniká prašnosť, čím sú zhoršené podmienky pre aplikáciu kódov
   

Chcete vedieť, ako tieto a ďalšie problémy riešime? Požiadajte nás o dobrú radu.

Potlač vzoriek zdarma

Nechajte si bezplatne vytvoriť potlač akoukoľvek technológiou na vzorke vašeho výrobku.

Preskúmať službu »