Šetrenie času a financií u výrobcu chipsov a chrumiek

Zámer

Predný výrobca chipsov a chrumiek mal problémy so značením na kartónové krabice s ich staršou tlačiarňou. Tento problém vyústil do zvýšených nákladov spojených s prestojmi vo výrobe, častými opravami a únikom atramentu. Zámerom bolo ponúknuť riešenie, ktoré nielen zníži prestoje, ale aj zväčší rozmer potlačovanej plochy, umožní prepojenie všetkých liniek do jednej centrálnej a v neposlednej rade zníži spotrebu atramentu.
 

Riešenie

Ako riešenie bola navrhnutá univerzálna tlačová platforma MPERIA™,, ktorá kombinuje piezo tlačové hlavy s vysokým rozlíšením T-Series. K vyriešeniu potrieb spoločnosti bol dodaný jeden MPERIA™, kontrolný panel, ktorým sa dá ovládať šesť výrobných liniek, kedy sa tlačové hlavy špeciálne montujú na každú výrobnú linku.
 

Výsledok

S produktom MPERIA™ výrobca ovláda všetky výrobné linky z jedného centrálneho miesta a prípadné problémy môže riešiť vzdialene pomocou sieťovej aplikácie. Tato úprava razantne znížila náklady na prestoje a znehodnotenie tovaru. Priemerná mesačná úspora činí cez 20 000 Kč.

Ďalším benefitom bolo, že tato firma už nemusí čakať na technickú podporu pri niektorých typoch porúch. Navyše tlačové hlavy T-Series umožňujú až 4palcovú tlačovú oblasť* a majú recirkulačný atramentový systém, ktorý znižuje odpadný atrament a šetrí čas údržby. Ročná úspora vo firme sa odhaduje na 30 000 Kč.

* 4palcová oblasť pre jednu tlačovú hlavu. Spojením viacerých hav sa potlačovaná oblasť rozšíri.


Zdroj: voľný preklad zo stránok dodávateľa a výrobcu – www.matthewsmarking.com/product/mperia

 

Potlač vzoriek zdarma

Nechajte si bezplatne vytvoriť potlač akoukoľvek technológiou na vzorke vašeho výrobku.

Preskúmať službu »