Prípadové štúdie a referencie

Obrázek pro článek Šetrenie času a financií u výrobcu chipsov a chrumiek

Šetrenie času a financií u výrobcu chipsov a chrumiek

Predný výrobca chipsov a chrumiek mal problémy so značením na kartónové krabice s ich staršou tlačiarňou. Tento problém vyústil do zvýšených nákladov spojených s prestojmi vo výrobe, častými opravami a únikom atramentu. Zámerom bolo ponúknuť riešenie, ktoré nielen zníži prestoje, ale aj zväčší rozmer potlačovanej plochy, umožní prepojenie všetkých liniek do jednej centrálnej a v neposlednej rade zníži spotrebu atramentu.

Obrázek pro článek Výrobca potravinárskych ingrediencií nachádza efektivitu a úsporu nákladov s ovládacím systémom MPERIA a VIAjet T-Series

Výrobca potravinárskych ingrediencií nachádza efektivitu a úsporu nákladov s ovládacím systémom MPERIA a VIAjet T-Series

Známy výrobca potravinárskych ingrediencií mal v úmysle nahradiť svoje aktuálna tlačové riešenie. Zažil mnoho problémov vrátane vytvárania nadbytku nevyužitých predtlačených krabíc, alebo zbytočných nákladov na neproduktívne aktivity. Tlačové náklady firmy byli cca 35 € na tisíc krabíc. Firma naviac používala etiketovač určený pre menšie výrobné linky, kde prevádzka stála cca 106 € na tisíc krabíc.

Potlač vzoriek zdarma

Nechajte si bezplatne vytvoriť potlač akoukoľvek technológiou na vzorke vašeho výrobku.

Preskúmať službu »