Poznajte, aké faktory vstupujú do rozhodovania o voľbe atramentu

Nastavenie výrobných procesov je zložitou záležitosťou. Vyžaduje si mnoho znalostí, skúseností a niekedy aj taktiku pokus - omyl. Priemyselné značenie nie je výnimkou. To zahŕňa predovšetkým výber správnej technológie, prípadne vytipovanie vhodného atramentu. Čo sa však stane, keď sa niektoré výrobné procesy musia náhle zmeniť a vy ste vystavení veľkej úlohe adaptácie zvyšných procesov, akým môže byť aj priemyselné značenie.

Na modelovom príklade si ukážeme rôzne výrobné etapy, do ktorých sa dajú aplikovať technológie značenia. V nich sa dozviete, aké faktory majú vplyv na výber vhodného atramentu.

Modelový príklad demonštruje plnenie paradajkových omáčiek do plastových stojacích sáčkov a ich potlačovanie dátumom spotreby v rôznych výrobných etapách:
 

1. Tlač pred plnením

Materiál, na povrch ktorého sa tlačí, je v tejto etape v tzv. východiskovom stave. Pri volbe vhodného atramentu v tejto etape, je potrebné zvážiť niekoľko základných faktorov. Tým najdôležitejším je typ materiálu a jeho statická povrchová energia. Nesprávne zvolený atrament na potlačovaný povrch, môže mať za následok nízku adhéziu, alebo inak prilnavosť atramentu k povrchu.
 

2. Tlač po naplnení

Pokiaľ sa tlačí po naplnení výrobku obsahom (produktom), môže sa prejaviť hneď niekoľko kritických faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu potlače. Pokiaľ sa obsah do nádoby (obalu) dostáva horúci, môže zvýšená teplota obalu poškodiť štruktúru atramentu. Rovnako je tomu, pokiaľ je obsah studený - vzniknuté kvapôčky na povrchu obalu môžu narušiť atrament a zapríčiniť zníšenie jeho kvality. V takom prípade je vhodné použiť procesom odolný atrament.

Ďalším rizikovým faktorom je kontaminácia atramentovej potlače náplňou výrobku počas procesu plnenia. Ta sa môže nechcene dostať do atramentu a spôsobiť jeho znehodnotenie - zotrenie. Pokiaľ sa výrobky dostávajú do fyzického kontaktu s ďalšími predmetmi na výrbnej linke (napr. válce), môžu rôzne otery nanesený atrament ihneď po nástreku zotrieť. V takom prípade je potrebné zvoliť rýchloschnúci atrament s obsahom veľmi rýchlo prchavého metyletylketonu, vďaka ktorému budete mať istotu včasného zaschnutia.
 

3. Tlač pred tepelnou úpravou

Tepelnou úpravou výrobku môže byť jeho zchladenie, alebo zahriatie vo vodnej kúpeli, resp. sterilizácia. Druhotným vplyvom potom môže byť aj zvýšená vlhkosť prostredia. Nanesený atrament môže výsledkom týchto vplyvov radikálne zmeniť svoje vlastnosti a úplne sa znehodnotiť. Všetko závisí od doby, po ktorú je atrament týmto vplyvom vystavený a takisto od výšky zmeny teplôt. Riešenie môže byť vo využití atramentu, ktorý je odolný vôči zmenám teplôt, teda špeciálny čierny atrament, alebo tzn. termochromický atrament, ktorý je špeciálne navrhnutý pre tieto prípady. Počas teplotných výkyvov zmení farbu, a tak je garantovaná nielen jeho odolnosť, ale aj to, že tepelná úprava prebehla úspešne.


4. Tlač pred ochranným / skupinovým zabalením

Skupinové alebo ochranné balenie býva zpravidla z fólií rôznych hrúbok. Práve hrúbka fólie môže byť ďalším kritickým faktorom, ktorý má vplyv na zachovanie kvality atramentu. Ak je fólia príliš silná, je potreba ju viac nahriať, aby sa dostatočne zmrštila. Aplikované teplo môže narušiť štrukturu atramentu a natiahnutá fólia ju môže následne zotrieť.

V zásade platí, že najdôležitejším rozcestníkom pre voľbu vhodného atramentu býva materiál, na ktorý sa značí. Ak sa nájde ďalší kritický faktor, ovplyvňujúci kvalitu atramentu, potom sa volí z ďalších podkategórií atramentu.

 

Potlač vzoriek zdarma

Nechajte si bezplatne vytvoriť potlač akoukoľvek technológiou na vzorke vašeho výrobku.

Preskúmať službu »