Inštrukcie pre začiatočníkov

Začínate s označovaním a kódovaním svojich výrobkov a neviete, akú technológiu zvoliť?

Ak začínate s výrobou a riešite, ako svoje výrobky správne a zákonne označovať, potom ste na správnom mieste. Proces výberu správnej technológie je komplexnejší, než sa môže zdať. Zahŕňa posúdenie niekoľkých parametrov, ktoré sú pre vašu výrobu príznačné. Takými parametrami sú materiál, alebo substrát, ma ktorý chcete značiť, jeho tvar, odvetvie, v ktorom pôsobíte, prostredie, v ktorom vyrábate, alebo veľkosť produkcie. Výsledkom tohto posúdenia môže byť ponuka nielen vhodnej technológie, ale aj produktovej rady, alebo vhodného typu atramentu, ktorý sa najlepšie hodí na váš produkt.

Súčasťou ponuky je kalkulácia vstupných a prevádzkových nákladov na niekoľko rokov dopredu. Ďalej je potreby posúdiť produkčné náklady vztiahnuté na jednu vyrobenú jednotku. Na základe celkového porovnania môžeme zvoliť tu najekonomickejšiu variantu zo všetkých vhodných technológii.

Naši preškolení obchodní reprezentanti vás navštívia vo vašej prevádzke a celý vyššie uvedený proces realizujú bezplatne až do okamihu, než sa rozhodnete niektorú z odporučených technológii zakúpiť.
 

Medzi akými technológiami sa môžete rozhodovať?

Výber vhodnej technológie značenia výrobkov je komplexnou záležitosťou, ktorá si vyžaduje posúdenie mnoho parametrov. Z dostupných technológii na trhu si môžete vyberať medzi nasledujúcimi:

Kontinuálny ink jet (CIJ) technológia – tato technológia využíva výhod bezkontaktného značenie, teda tlačová hlava nemusí byť v priamom kontakte s povrchom, na ktorý nanáša atrament. Ten je na povrch výrobku nastriekavaný v podobe malých bodiek, z ktorých sa tvoria alfanumerické kódy, loga, alebo grafika. Výhodou ink jet technológie sú nízke obstarávacie náklady, bezproblémová prevádzka a jednoduchá obsluha.

Laserová technológia – zahŕňa rôzne technologické podskupiny, na základe ktorých sa vytvára laserový lúč. Takými podskupinami je CO2, vláknová a diódová technológia. Každý typ je určený pre pálenie do rôznych typov povrchov. Výhodou laseru je rýchlosť, trvalosť kódu a nízke prevádzkové náklady.

Termotransferová technológia je kontaktná technológia, ktorá pre potlač využíva priamu termálnu tlač, alebo termotransferové pásky. Pásky sú dostupné v rôznych kvalitách, , farbách a veľkostiach v závislosti na povahe produktu, ktorý chcete označiť.

Technológie pre veľké znaky (DOD, HR) ponúkajú možnosť potlače veľkých plôch na baleniach. Využívajú sa väčšinou na sekundárnych baleniach, tj. krabiciach a kartónoch. Tato technológia využíva bezkontaktnú atramentovú tlač, podobne ako je tomu u kontinuálneho ink jetu.

Aplikátory etikiet ponúkame samostatne i kombinovane s tlačovým modulom zároveň. Aplikácia etikiet využíva automatický dávkovač, ktorý je pomocou otočného ramena schopný aplikovať samolepiace etikety priamo na presné miesto obalu. Aplikácia prebieha pomocou vzduchových trysiek, ktoré sa aktivujú tesne pred samotnou aplikáciou. Druhou možnosťou je aplikácia pomocou rotačného valca, ktorý etiketu rotovaním aplikuje na povrch.
 

Zisťujete, aké rôzne informácie môžete značiť a kódovať?

Na výrobky sa dá značiť takmer všetko. Od znakov a čísel až po grafiku a loga. Pre výber správ a ich administráciu majú všetky technológie vlastný software, v ktorom sa správy a kódy vytvárajú automaticky. Tlačiarne je možné prepojovať medzi sebou a centrálnym počítačom a naviac obsluhovať cez chytrý telefón.

Konkrétny obsah kódovania a značenia sa v mnohých oblastiach riadi legislatívou, ktorá stanovuje nároky na rozsah sledovaných informácii, alebo veľkosť znakov.
 

Máte problémy so svojim terajším značením? (zotieranie, rozostrenosť, alebo slabý kontrast kódu)

Pokiaľ máte značenie už vyriešené, ale máte problém s jeho kvalitou, spoľahlivosťou, alebo nákladnosťou tlačiarne, nie je nič jednoduchšie, než si nechať bezplatne spracovať konkurenčným návrh riešenia. V rámci tohoto návrhu zistíte,

i je problém, ktorý vás aktuálne trápi, riešiteľný. V rámci tohto návrhu zistíte, či je problém, ktorý vás trápi, riešiteľný.

Kontaktujte nás a my vám tuto analýzu bezplatne pripravíme.
 

Podľa akých kritérií zvoliť dodávateľa technológii pre kódovanie výrobkov?

Obstaranie technológie nie je jednorazovou záležitosťou. Preto je potreba vybrať takého dodávateľa, ktorý vám poskytne pomocnú ruku vždy, keď to budete potrebovať.

Označovanie a kódovanie obalov zahŕňa kontinuálnu spoluprácu medzi dodávateľom, či už sa to týka dodávok spotrebného materiálu, náhradných dielov, alebo servisných prehliadok a zásahov, ktoré sú z povahy niektorých výrobných prevádzok potrebné 24 hodín denne.

Potlač vzoriek zdarma

Nechajte si bezplatne vytvoriť potlač akoukoľvek technológiou na vzorke vašeho výrobku.

Preskúmať službu »