Certifikácie

Naša spoločnosť je držiteľom medzinárodne platných certifikátov kvality ISO, ktoré napĺňame aj nad rámec povinností:
 

Systémy managementu jakosti – QMS

Certifikát ISO 9001:2008

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Certifikát BS OHSAS 18001:2007

Systém environmentálného managementu

Certifikát ISO 14001:2004

 

Ocenenia

Globálny obchod roku 2013 (ocenenie britského výrobcu technológií Linx)

Ocenenie za 10 rokov spolupráce (ocenenie amerického výrobcu technológií Matthews)

Víťaz regiónu v rokoch 2009 a 2010 (cena britského výrobcu technológií Linx)

Potlač vzoriek zdarma

Nechajte si bezplatne vytvoriť potlač akoukoľvek technológiou na vzorke vašeho výrobku.

Preskúmať službu »