Deň automatizácie a značenia nadväzuje na tradíciu obalovej konferencie v Mikulove

Na konci apríla 2018 prebehne na zámku v Mikulove už tretí ročník odbornej konferencie zameranej na trendy v oblasti automatizácie priemyselného balenia, označovania a manipulácie s výrobkami. Usporiadatelia akcie - spoločnosti Alvey Manex a Bottling Printing - teraz oznamujú zmeny a vylepšenia, na ktoré sa môžu návštevníci z radov výrobcov potravín, nápojov, spotrebného tovaru, automotive aj ďalších odvetví tešiť.

Predchádzajúci názov ObalTrend sa usporiadatelia rozhodli zmeniť na Deň automatizácie a značenia.

„Nový názov lepšie odráža koncept a tematické zameranie konferencie", uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Bottling Printing Kamil Suchánek. „Ročník 2017 bol pre nás pomerne prelomový, pretože sme po prvý krát využili reprezentačné priestory mikulovského zámku a podarilo sa nám spojiť veľmi zaujímavých partnerov z radov dodávateľov technológií aj nezávislých odborníkov. Toto poňatie akcie sa veľmi osvedčilo a chceme ho teda už ponechať. Pripravujeme ale niekoľko vylepšení, či už ide o väčší sál s lepšou akustikou, modernejšiu projekčnú techniku alebo viac priestoru na expozície technológií."

Hlavný program konferencie prebehne vo štvrtok 26. apríla.

Dopoludňajší blok bude zameraný na najnovšie trendy v obore, praktické prezentácie a prípadové štúdie. V rámci sprievodného programu sa budú na svojich expozíciách prezentovať dodávatelia zariadení, komponentov aj softwarových riešení.

Večer v Mikulove sa ponesie v neformálnom duchu a ponúkne ochutnávky vín aj kultúrnu časť. Druhý deň tradične prinesie možnosť prehliadky v neďalekých  výrobných závodoch usporiadateľských a partnerských firiem.

Účasť na konferencii zostáva pre užívateľov technológií bezplatná. Záujemci o účasť sa môžu registrovať už teraz, kapacita je totiž obmedzená.

www.denautomatizace.cz

Kontakt: Filip Ševčík, manažer konference, sevcik@bprinting.eu

Potlač vzoriek zdarma

Nechajte si bezplatne vytvoriť potlač akoukoľvek technológiou na vzorke vašeho výrobku.

Preskúmať službu »